Privacy Policy

Studio-Expressen/Foto-Expressen AS er ansvarlig for behandling personopplysninger.
Den rettslige grunnen for Studio-Expressen/Foto-Expressen AS behandling av personlig informasjon i forbindelse med bestilling er avtalen.
Personopplysninger som samles inn er:
Den fotografertes for- og etternavn, bestillerens for- og etternavn, adresse, postnummer, sted og tidspunkt for bestillingen. Studio-Expressen/Foto-Expressen AS samler også inn opplysninger i form av bilder under fotograferingen.

Hvis personliginformasjon ikke blir gitt til Studio-Expressen/Foto-Expressen AS, kan ikke produktene sendes.

Hensikten med Studio-Expressen/Foto-Expressen AS behandling av personopplysninger er å kunne oppfylle avtaleforpliktelser.

Ved kjøp blir personopplysninger behandlet for å oppfylle våre juridiske forpliktelser i forbindelse med regnskap og bokføring og eventuelt for å oppfylle juridiske forpliktelser overfor kunden som forbruker.

Personopplysningene lagres bare i den perioden som er nødvendig for å oppfyllet formålet med behandling, dvs. i den perioden deltakerne kan forventes å kjøpe bilder fra fotograferingen, eller så lenge Studio-Expressen/Foto-Expressen AS er pålagt å lagre dataene i henhold til loven.
Personopplysningene kan videreføres til systemleverandøren for lagring av data og i tilfelle manglende betaling til inkassoselskaper.

Du har rett til å be om et utdrag av personopplysningene som er lagret om deg. Du har også rett til å be om begrensning, korrigering eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å gjøre innvendinger mot behandling eller be om dataportabilitet.

Ved spørsmål angående håndtering av personopplysninger er du velkommen til å kontakte kundeservice@studioexpressen.no eller 22 83 22 83. Hvis du mener at Studio-Expressen/Foto-Expressen AS behandler personopplysninger om deg i strid med databeskyttelsesforordningen, har du rett til å sende inn klage til datatilsynet.

Kontakt

Studio-Expressen
Telefon kundeservice:
22 83 22 83
Vesterøyveien 2, 3235 Sandefjord

www.studioexpressen.no
En del av Fotoexpressen AS
Org.nr: 997 997 859